Modernizarea continuă a procesului de învățământ presupune o permanentă preocupare pentru zona activităților de perfecționare și de formare continuă a personalului din învățământul universitar. Dezvoltarea şi actualizarea bazei didactice are scopul sprijinirii desfăşurarea procesului de învăţământ şi de a mări eficienţa formativ-creativă a acestui proces. Formele de pregătire / formare profesională sunt adaptate cerințelor de schimbare și eficientizare ale societății românești și comparabile cu cele internaționale.

În cadrul misiunii noastre de formare profesională continuă au fost desfășurate până în acest moment următoarele activități: