Scop: Identificarea soluțiilor de optimizare a strategiilor didactice interactive.

Obiective focus-grup:

• identificarea rolului strategiilor didactice moderne în eficientizarea procesului didactic, la nivelul  educației academice;

• familizarea cu elemente de ordin teoretic și practic-aplicativ specifice diferitelor categorii  de metode/tehnici/instrumente didactice moderne;

• asimilarea metodelor/tehnicilor/instrumentelor didactice moderne adaptate stilului educațional abordat în cadrul activităților cu studenții.