Scop: Optimizarea metodelor de evaluare utilizate în învăţământul superior.

Obiective focus-grup:

  • identificarea factorilor subiectivi și acțiunea lor în evaluare;
  • analiza celor mai adecvate strategii, tipuri metode/tehnici/instrumente de evaluare ce pot fi utilizate în învățământul superior;
  • însușirea unor modalități concrete de optimizare a procesului evaluării în cadrul activităților de curs și seminar/laborator în vederea obținerii unei evaluări obiective.